خرید و دانلود(نقشه زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه)

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه توضیحات: این نقشه شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه (واقع در استان خراسان رضوی) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.نقشه زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه, شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه, نقشه سازندهای شهرستان تربت حیدریه, شیپ فایل سازندهای شهرستان تربت حیدریه, نقشه لیتولوژی شهرستان تربت حیدریه, شیپ فایل لیتولوژی شهرستان تربت حیدریه|34012514|ymv34012692|وای ام
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع نقشه زمین شناسی شهرستان تربت حیدریهقابل مشاهده می باشد

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه


توضیحات:

این نقشه شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تربت حیدریه (واقع در استان خراسان رضوی) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.