خرید و دانلود(نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم، شامل نقشه رستری DEM ارتفاع شهرستان طارم (واقع در استان زنجان). توضیحات: - نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترینلایه مدل رقومی ارتفاعی طارم,نقشه رستری DEM طارم,نقشه DEM طارم,نقشه مدل رقومی ارتفاعی طارم,نقشه DEM شهرستان طارم,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم,نقشه رستری ارتفاع شهرستان طارم,دانلود لایه مدل رقومی ارتفاعی طارم|34010315|ymv34012692|وای ام
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارمقابل مشاهده می باشد

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طارم،شامل نقشه رستری DEM ارتفاع شهرستان طارم (واقع در استان زنجان).
توضیحات:- نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.
- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.
- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333