خرید و دانلود(نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرم بید (واقع در استان فارس))

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM ، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شودلایه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رستری DEM, نقشه DEM, نقشه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رایگان DEM, مدل رقومی ارتفاعی رایگان, نقشه DEM شهرستان خرم بید, نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرم بید, استان فارس|34006984|ymv34012692|وای ام
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرم بید (واقع در استان فارس)قابل مشاهده می باشد

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333